Tervező lehetőségei az e-naplóban

Tervezői dilemma – tervezés vagy kivitelezés?

300 m2 alatti új építésű lakóépületeknél egyszerűsített bejelentéssel épülhetnek lakóházak. Az e-naplót minden esetben az építtető vagy meghatalmazottja nyitja meg. Ideális lenne, ha az építtető olyan szakembert hatalmazna fel, hogy helyette felelősen eljárjon, akiben megbízik. Ebben az esetben célszerűen olyan mérnök szakemberre kellene bíznia lakóháza megvalósítását, aki a kezdetektől az úgynevezett kulcsrakész, beköltözhető állapotig szakmai segítségére tud lenni. Kik Ők? A kivitelezési tevékenység sokrétű, sok szakmának kell benne részt venni, hogy komplex egész, azaz használatra alkalmas épület legyen belőle. Véleményem szerint a mai viszonyok között is a klasszikus lebonyolító műszaki ellenőr személye az, akit ha az építtető megbíz, kutya kötelessége, szerződésben szabályozott módon a megbízója érdekeit korrekt módon képviselni.

Miért ideális partner a műszaki ellenőr?

A lebonyolító műszaki ellenőr mindig az építtető „embere” volt: ha kellett, plusz terveket is kérhetett, ellenőrizhette a kivitelezést, ha pedig nem volt megfelelő a munka minősége, akkor utasíthatott a javításra. Ő az, aki a megrendelőtől kapott meghatalmazása, szerződésben rögzített feladata alapján szakmai elkötelezettséggel megkövetelheti, hogy a tervek megvalósításra alkalmasak legyenek, aki érvényt szerezhet a terv és a kivitelezési szerződésnek megfelelő teljesítésnek. Felelősen tehet javaslatot az elkészült munka, mennyiségi és minőségi ellenőrzés utáni a pénzügyi teljesítésre. Ma ezt a tevékenységet mérnöki végzettség mellett, műszaki ellenőri jogosultságot is megszerzett szakemberek végezhetik. Mai viszonyok között a komplex szemlélettel rendelkező műszaki ellenőr, akit projekt-vezetőnek is nevezhetünk, szakági mérnökökkel felvértezve tudja támogatni nagymértékben az építkezőt.

Általában a tervező mérnökök nem rendelkeznek kellő kivitelezési tapasztalattal, egyrészt nem ezt tanulták, s a tervezés és a kivitelezés is külön szakmaként gyakorlatot kíván. Kellő gyakorlat híján e-naplóban történő, a kivitelezést figyelemmel kísérő tervezői kivitelezés felügyelet nem életszerű kívánalom. Erre a célra legalkalmasabb szakember a lebonyolító műszaki ellenőr személye, aki klasszikus tervezői művezetés keretében vonja be a tervezőt.

Tervezői dilemma: E-naplóba feltöltött tervek szerint folyik a kivitelezés?

Ma a 300 m2 alatti új építésű lakóépületeknél, az e-naplóban az építtető adja meg a tervező személyét, Ő osztja ki a szerepkört, s csak annak elfogadása után tudja a tervező feltölteni hiánytalan számban elkészült terveit.  A tervező ugyan innentől kezdve „rálát” a tervnaplóba feltöltött tervekre, de a kivitelezéssel együtt járó napi problémákat a tervező asztal mellől nem fogja tudni megoldani. Márpedig a kivitelezés során számtalan olyan kérdés merülhet fel, ahol az építtetőnek döntenie kell, mérlegelve műszaki, gazdaságossági szempontokat.

Kérdés, terveket csak a tervező tud feltölteni a „közös gyűjtőnaplóba”, „tervnaplóba”? Mert ha nem, akkor milyen biztosíték van arra, hogy a tervező által feltöltött tervek szerint halad az építkezés? Tudomásunk szerint a tervnaplóhoz minden érintett, tervező/műszaki ellenőr/építtető/kivitelező is hozzáférhet, új terveket tölthet fel az érintett tudomása nélkül. Korrekt partnerek mellett is lehet tévedni, vagy nem értesíteni a kivitelezés szereplőit változásokról. De mi történik, ha valaki vissza kíván élni a helyzettel?