Téma: Műszaki ellenőrzés

Műszaki ellenőrzés

Általában a tervező mérnökök nem rendelkeznek kellő kivitelezési tapasztalattal, ezért a kivitelezés külön szakmaként, kivitelezési gyakorlattal rendelkező szakemberek (az épület nagyságához igazodó jogosultsággal rendelkező mérnökök, technikusok, építőmesterek) közreműködését kívánja. Jó építési tervnek az a dokumentáció - nevezzük kiviteli tervnek - mondható, amely minél több dolgot pontosan tisztáz, hogy az épület reális áron legyen megvalósítható. Kétséget kizáróan kimondhatjuk: Kiviteli terv nélkül nincs hiteles árajánlat!

A lebonyolító műszaki ellenőr mindig az építtető „embere”! Ha kell, plusz terveket is kér, ellenőrzi a kivitelezést, ha pedig nem megfelelő a munka minősége, akkor utasítást ad a javításra. Ő az, aki a megrendelőtől kapott meghatalmazása, szerződésben rögzített feladata alapján szakmai elkötelezettséggel megköveteli, hogy a tervek megvalósításra alkalmasak legyenek, aki érvényt szerez a terv és a kivitelezési szerződésnek megfelelő teljesítésnek. Felelősen tesz javaslatot az elkészült munka, mennyiségi és minőségi ellenőrzés utáni pénzügyi teljesítésre. Ma ezt a tevékenységet műszaki ellenőri jogosultságot is megszerzett szakemberek végezhetik. Mai viszonyok között a komplex szemlélettel rendelkező műszaki ellenőr, akit projekt-vezetőnek is nevezhetünk, szakági munkatársakkal felvértezve tudja támogatni nagymértékben az építkezőt.

lebonyolítás, műszaki ellenőrzés
lebonyolítás, műszaki ellenőrzés
lebonyolítás, műszaki ellenőrzés
lebonyolítás, műszaki ellenőrzés
műszaki ellenőrzés

Oldalak